Stichting Zien Weten Kunnen

RSIN 854209426
KVK 61107069 

Doel

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van kinderen op het gebied van natuurwetenschap, techniek en beeldende kunst, door middel van het laten kennismaken met deze vakgebieden, alsmede het bevorderen van kennis, inzicht, vaardigheid, creativiteit, plezier en interesse op deze terreinen en de raakvlakken tussen deze terreinen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 • het ontwikkelen en doen ontwikkelen van educatieve programma’s, projecten en lesmateriaal;
 • het (doen) organiseren van lessen binnen en buiten schooltijd, workshops, informatiebijeenkomsten, masterclasses, excursies, tentoonstellingen en andere activiteiten waaraan kinderen deelnemen;
 • het vergroten van het bewustzijn bij ouders, verzorgers, onderwijsgevenden en anderen betreffende de waarde van wetenschap, techniek en kunst voor de algemene ontwikkeling van kinderen; het informeren, instrueren, opleiden, adviseren en begeleiden van onderwijsgevenden of onderwijsinstellingen op voornoemde gebieden;
 • het inzamelen van gelden en het werven van fondsen en subsidies;
 • het leggen en onderhouden van contacten en samenwerken met personen en instellingen die op hetzelfde of vergelijkbaar gebied werkzaam zijn.

Bestuur

 • André Linnenbank - voorzitter
 • Ellen Bremerman - penningmeester
 • Martin Mollema - secretaris

Comité van aanbeveling

 • Prof. Dr. Hans Clevers (voorzitter KNAW / hoogleraar moluculaire genetica, UMC-U)
 • Prof. Dr. Huub Röttgering (hoogleraar sterrenkunde / directeur Leiden Observatory)
 • Mark Mieras (journalist en publicist / auteur van ‘Ben ik dat?’en ‘Liefde’)
 • Prof. Dr. Ir. Erwin Peterman (Professor Natuurkunde van levende systemen, Vrije Universiteit) 

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Beleidsplan

Download het het beleidsplan 2014 (PDF) of het beleidsplan 2016.

Verantwoording

Een overzicht van de activiteiten en de financiële verantwoording over de afgelopen jaren zijn te vinden in het jaarverslag.

jaarverslag 2014 (PDF). 

jaarverslag 2015 (PDF).

jaarverslag 2016 (PDF).

Doneren? Dat kan!

Stichting Zien Weten Kunnen is voor haar activiteiten volledig afhankelijk van donaties en subsidies. Wilt u bijdragen aan onze educatieve missie?

Kunst, techniek en wetenschap horen in onze visie bij elkaar. Het is van groot belang dat kinderen op dit gebied worden uitgedaagd en geïnspireerd. Als u dat ook vindt, kunt u ons steunen. Met uw hulp kunnen we ook in de toekomst nog heel veel topprojecten realiseren.

Stichting Zien Weten Kunnen heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), zodat u in de veel gevallen belastingvrij kunt schenken.

IBAN: NL36 INGB 0006 6411 56
t.n.v. Stichting Zien Weten Kunnen