Stichting Zien Weten Kunnen

Fluosculpturen tentoongesteld in het CBK - klik hier.

Stichting Zien Weten Kunnen initieert cursussen en projecten voor kinderen op de raakvlakken tussen kunst, techniek en wetenschap.

In het door de VN uitgeroepen Internationaal Jaar van het Licht 2015 heeft SZWK het voortouw genomen om rond het een serie workshops kunst en techniek te ontwikkelen voor alle groepen van het basisonderwijs. Daarnaast werd een naschoolse cursus Science of Light opgezet voor de bovenbouw. Ongeveer 2500 kinderen uit Amsterdam hebben deelgenomen aan één van deze activiteiten. In de periode tot december 2015 zullen er nog vele volgen!

Doel is kinderen op een andere manier naar hun omgeving te leren kijken en aldoende hun talenten te ontwikkelen. Leren door ontdekken en leren door zelf te doen. Uitgangspunt is dat wetenschap, kunst en techniek alle dezelfde basis hebben in nieuwsgierigheid, creativiteit en vrijheid van denken.

Wetenschap is mooi!
Kunst is leerzaam!
Techniek is creatief!